åben
Alle Linien

Arbejdsgrupper

Arbejdsgruppen sprog og litteratur mødes ca. to gange om året for at drøfte den aktuelle udvikling indenfor  områderne frisisk sprogpleje og sprogforskning. Emner som sprogudvikling og –purisme, frisisk teater eller den ældre og nyere frisiske litteratur bliver diskuteret. Selvfølgelig læses og vurderes tekster i alle frisiske dialekter.

Formand: Jule Homberg

Kontaktperson i Nordfriisk Instituut: Claas Riecken

I året 1980 blev Interessengemeinschaft Baupflege Nordfriesland und Dithmarschen (IGB) grundlagt som arbejdsgruppe i Nordfriisk Instituut. IGB var fra starten af en selvstændig enhed og blev i 1992 en registreret forening med egen bestyrelse og egne vedtægter.

IGB ser sig som advokat for regionens arkitektoniske kulturarv, hvor der findes frededesværdige

I IGBs store arkiv Fra tid til anden udgives større værker over nordfrisisk byggekultur. i forlaget Nordfriisk Instituut

Formand: Hans-Georg Hostrup

Hjemmeside: www.igbaupflege.de

Kontaktperson i Nordfriisk Instituut: Ines Teschner

Arbejdsgruppen historie inviterer ca. to gange om året til møder eller ekskursioner, hvor spørgsmål omkring den historiske og arkæologiske forskning i Nordfrisland bliver drøftet. Arbejdsgruppen giver mulighed for aktive hjemstavnsforskere og alle interesserede at få kendskab til den aktuelle forskningsdebat. Desuden er det forum, hvor tanker og erfaringer kan udveksles.

Formand: N.N.

Kontaktperson i Nordfriisk Instituut: Christoph G. Schmidt

I arbejdsgruppen slægtsforskning udveksles og diskuteres idéer og erfaringer vedrørende slægtsforskningen i Nordfrisland. I centrum står de halvårlige genealogiske loppemarkeder. Her kan der udveksles erfaringer og data blandt nybegyndere og garvede familieforskere, som stammer fra research i kirkebøger, databaser og alle slags dokumenter.

Formand: Jens Uwe Nissen

Kontaktperson i Nordfriisk Instituut: Antje Arfsten