Verein_Start_bearb
Alle Linien
Verein Nordfriesisches Institut e.V.

Nordfriisk Instituut bliver båret af Verein Nordfriesisches Institut e.V. Foreningen blev grundlagt i 1948 af hjemstavnsforskere, som ved hjælp af politisk og national neutral forskningsarbejde indenfor frisisk sprog, historie og kultur prøvede at overvinde nationalsocialismens ideologiske bemægtigelse af det frisiske. I 1964 blev beslutningen truffet, at institutionalisere arbejdet ved at oprette Nordfriisk Instituut.

Foreningen og dets gremier har ansvar for Nordfriisk Instituuts økonomi, personale og arbejdsprogrammet. Instituttet varetager den politiske samt juridiske repræsentation og forskningssamarbejdet på overregional plan. Frem for alt tager foreningen ansvar for, at aktive hjemstavnsforskere indbindes i arbejdsgrupperne.

Bliv medlem
Læs mere
Arbejdsgrupper
Læs mere